REZULTATI pisanog testiranja znanja i sposobnosti – Pomoćni radnik

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Vukovar, 27. travnja 2021. godine

REZULTATI

pisanog testiranja znanja i sposobnosti

Na pisanom testiranju za radno mjesto POMOĆNI RADNIK kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

IME I PREZIME

BROJ BODOVA

DUBRAVKO ŠURINA

9

MIROSLAV BERDI

9

ZLATKO VLADIĆ

9

ŽELJKO MARTINOVIĆ

8

TOMISLAV BUDIMIR

7

NEBOJŠA IVANKOVIĆ

7

Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% točnih odgovora na pisanom testiranju pozivaju se na intervju koji će se održati dana 27. travnja 2021. godine u 10:30 sati, u prostorijama objekta Plivalište Vukovar (Konferencijska sala).

POSTUPAK PROVOĐENJA INTERVJUA:

Intervju se provodi na način da Povjerenstvo kandidatu postavlja pitanja s ciljem upoznavanja kandidata i utvrđivanja njegovih sposobnosti, znanja, vještina i motivacije za rad, pri čemu svaki član Povjerenstva zasebno ocjenjuje svaki odgovor kandidata ocjenom 0, 0.5 i 1. Aritmetička sredina dodijeljenih ocjena predstavlja broj bodova ostvarenih na intervjuu koji se pribrajaju bodovima ostvarenim na pisanom testiranju znanja i sposobnosti.

   Predsjednik Povjerenstva

   Ivan Krajnović