REZULTATI pisanog testiranja znanja i sposobnosti – VOZAČ (m/ž)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-03/23-01/9

URBROJ: 2196-1-15-11-23-5

Vukovar, 27. studeni 2023. godine

 

REZULTATI

pisanog testiranja znanja i sposobnosti

 

Na pisanom testiranju za radno mjesto VOZAČ ostvaren je sljedeći broj bodova:

IME I PREZIME BROJ BODOVA
SAVO BLAGOJEVIĆ 10

Kandidati koji su ostvarili više od 50% točnih odgovora na pisanom testiranju za radno mjesto Vozač pozivaju se na intervju koji će se održati u ponedjeljak, 27. studenog 2023. godine, s početkom u 9:00 sati u prostorijama objekta Plivalište Vukovar.

POSTUPAK PROVOĐENJA INTERVJUA:

Intervju se provodi na način da Povjerenstvo kandidatu postavlja pitanja s ciljem upoznavanja kandidata i utvrđivanja njegovih sposobnosti, znanja, vještina i motivacije za rad, pri čemu svaki član Povjerenstva zasebno ocjenjuje svaki odgovor kandidata ocjenom 0, 0.5 i 1. Aritmetička sredina dodijeljenih ocjena predstavlja broj bodova ostvarenih na intervjuu koji se pribrajaju bodovima ostvarenim na pisanom testiranju znanja i sposobnosti.

 

Predsjednik Povjerenstva

Davor Kopilaš