Uspješno završen projekt Erasmus+ „Do znanja kroz mobilnost“

Jedan zaposlenik upoznao se s modelom upravljanja i razvoja sporta u partnerskoj organizaciji, sustavima potpore sporta financiranja i razvoja programa, poticanje nacionalnog, regionalnog i lokalnog sporta, školskim sportskim programima, mogućnostima financiranja sportskih programa. Mogućnosti suradnje na lokalnoj i regionalnoj razini sa drugim zemljama, povezivanje sporta s drugim organizacijama civilnog društva gdje partnerska organizacija ima veliko iskustvo.

Drugi zaposlenik upoznao se s razvijenim sportskim i rekreativnim programima u partnerskoj organizaciji, vrstama, mogućnostima i potencijalima uvođenja novih sportskih programa, metodama i metodologijom rada. Kod partnerske organizacije ćemo vidjeti i raznolikost opreme kojom raspolažu, a kojom privlače korisnike koji im posjećuju treninge.

Treći zaposlenik upoznao se sa sportskim programima u području fitnesa u partnerskoj organizaciji, a posebno programa spinning.

 Kroz ovu mobilnost treneri i drugo sportsko osoblje imali su mogućnost upoznati se s radom inozemne partnerske organizacije  CESIE – European centre of studies and initiatives te su na taj način vidjeli kakvim se alatima koriste te će ih moći primijeniti u svom radu. Na temelju iskustva kroz primjer dobre prakse i kroz umrežavanje s partnerskom organizacijom imali su mogućnost razvoja, stvaranja novih ideja te će naučeno primijeniti kako bi unaprijedili upravljanje svojom organizacijom, a koje će imati utjecaj na lokalnu zajednicu u vidu poboljšanja postojećih usluga, razvijanje novih usluga, stručnijeg osoblja koje će biti na raspolaganju cijeloj zajednici.

1 (2)