ZAVRŠEN PROJEKT SPORTOM KROZ ŽIVOT

Želimo vas obavijestiti da je 29.ožujka 2021. godine završila provedba projekta Sportom kroz život, a u nastavku vam šaljemo kako su protekle prethodne dvije godine provedbe projekta.
Nositelj projekta bila je Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“, a partner na projektu bio je Grad Vukovar. Opći cilj projekta bio je povećati dostupnost sportskih sadržaja za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti na području Grada Vukovara. Ciljanu skupinu ovog projekta činila su djeca i mladi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.
Tijekom provedbe projekta razvijena su 3 nova sportska programa za 150 pripadnika ciljne skupine: 1. Mala škola sporta, 2. Škola sporta i 3. Program za neplivače. Članovi radne skupine bili su na studijskom putovanju u Šibeniku, održana je edukacija za jačanje kapaciteta trenera za rad s djecom u socijalnom riziku, nabavljena je oprema za provedbu vodenog i suhog dijela programa, te sportska oprema za pripadnike ciljne skupine, također su održana 2 okrugla stola s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti uključivanja djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u sportske aktivnosti. U projekt je bilo uključeno 169 djece koja su aktivno sudjelovala na sportskim aktivnostima.
Ukupna vrijednost projekta je 971.283,08 kuna, a projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
1 2 3 4 5 7 10.02 (5) 10 11 12 13 14 15.02 (4) 15 22.02 (6) 24.02 (2) 25.01 (3)