Informacije o klubu

VUKOVARSKI TRIATLON KLUB

OIB: 98459350151

Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar

E-mail: vukovarskitriatlonklub@gmail.com

Kontakt osoba:

Marko Kunac, mag. cin.

mob: 0996731856

Vukovarski triatlon klub

Ciljevi Kluba su :

– promicanje, poticanje i razvoj plivačkog, biciklističkog i trkačkog sporta na području  grada Vukovara , Županije i RH , a osobito sport djece i mladeži.

U osvarivanju ciljeva Klub obavlja sljedeće djelatnosti:

-skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika u sportu;

-skrbi o sportskim objektima putem adekvatnog statusnog rješenja ovog segmenta sporta;

-poduzima odgovarajuće mjere i akcije u vezi sa stvaranjem potrebnih uvjeta za omasovljenje aktivnosti sporta;

-vodi brigu o stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dostignuća;

-vodi brigu o statusu vrhunskih sportaša;

-organizira propagandne i informativne djelatnosti u djelokrugu sporta;

-organizira kampove;

-vodi i organizira sportska natjecanja i sportske priredbe;

-organizira sportske, edukativne projekate i programe za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem sukladno posebnim propisima

-obavlja i sve druge poslove i zadatke utvrđene zakonom, ovim Statutom i ostalim propisima.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Klub će obavljati sljedeće sportske djelatnosti:

  • sudjelovanje u sportskim natjecanjima
  • sportska priprema
  • sportska rekreacija
  • sportska poduka