Informacije o klubu

HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO “VUČEDOL”

OIB: 30079331638

Šamac 7, 32000 Vukovar

E-mail: hpd.vucedol@gmail.com

 

Kontakt osoba:

Predsjednik Društva

Igor Mihelić

098/783-231

 

HPD “Vučedol”

Cilj Udruge je: poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko- planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti te osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.

Djelatnosti Udruge su: organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova, gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima, populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima, organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode, propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima, suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi, suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature.