Informacije o klubu

OIB: 38453293279
Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar
E-mail: udrugakineziologagradavukovara@gmail.com

Kontakt osoba:
Nikola Lacković 095/393-2848

Udruga kineziologa grada Vukovara

Udruga je osnovana s ciljem unapređenja tjelesne i zdravstvene kulture, sportske rekreacije i sporta u odgojno-obrazovnim ustanovama, sportskim Udrugama i ostalim pravnim subjektima koji se bave tjelesnom aktivnošću.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • Razvojna suradnja
 • Međunarodna prijateljstva
 • Odgoj i obrazovanje
 • Sportska rekreacija
 • Organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko rekreativnih edukativnih projekata i programa
 • Organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi
 • Organiziranje i provođenje pustolovnih, višesportskih i dr. projekata, susreta i turnira
 • Organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa
 • Promocija sporta i zdravog načina življenja
 • Ostale djelatnosti u sport
 • Zalagati se za podizanje društvenog statusa tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i ostalih organiziranih sportskih aktivnosti,
 • Nastojati da stručni rad u sportu vode za to stručno osposobljeni ljudi,
 • Angažirati se u izradi plana i programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školama i ostalim organizacijama sportskih aktivnosti,
 • Organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem sukladno posebnim propisima
 • stručno uzdizanje i stručno usavršavanje članova Udruge; raditi na stručnom usavršavanju članstva čestim (ciljanim) praktičnim seminarima zbog osiguranja bržeg protoka znanstvenih dostignuća u praksu,
 • poticati odgovornost u radu stručnih kadrova , kao i štititi ugled struke i stručnjaka, pogotovo u slučaju poštivanja zakona i na drugi način utemeljenih prava stručnjaka i društvenog značaja struke,
 • izvannastavni i izvanškolski rad i aktivnosti nastavnika i učenika,
 • poticati i angažirati se u radu školskih sportskih društava,
 • surađivati i kontaktirati sa Savezom za sport i rekreaciju,
 • pokretati i podržavati akcije okupljanja mladeži u bavljenju športom u borbi
 • Protiv asocijalnog ponašanja i ovisnosti od droge,
 • promicati tjelesno vježbanje i sport kao temelje unapređivanja zdravlja i zdravog načina života,
 • praćenje i poticanje kvalitete rada predlaganjem iskusnih i zaslužnih članova za određena stručna priznanja i napredovanja u struci,
 • surađivati s državnim i drugim tijelima Grada i Republike Hrvatske.