Misija

Unapređenje sportske infrastrukture kroz uređenje i opremanje površina i građevina u kojima se provode sportske aktivnosti. Značajno doprinijeti razvoju sporta i sportske rekreacije a time i kvaliteti života i zdravlja građana.

Vizija

Pozicionirati grad Vukovar kao lokaciju vrhunskih sportskih i organizacijskih sposobnosti, razviti sportski turizam, osigurati razvoj i promidžbu lokalnog sporta i grada Vukovara.

Sportski objekti Vukovar

Lijeva bara

SRC Lijeva bara

RADNO VRIJEME
8:00 – 22:00 h

ADRESA
Ul. Stanka Vraza 19B, 32000 Vukovar

KONTAKT
E-mail: info@sov.hr
Tel: 032/540-430

Teniski tereni

Tenis centar Vukovar

RADNO VRIJEME
08-18h

ADRESA
Rudolfa Perešina 10, 32010 Vukovar

KONTAKT
E-mail: info@sov.hr
Tel:  032/540-430